De zondagsschool en de kindernevendienst

Bijna elke zondag wordt er ’s morgens tijdens de kerkdienst in Oldemarkt door de zondagsschool een kindernevendienst georganiseerd. Hiervoor zijn bij deze alle kinderen vanaf 4 jaar van harte uitgenodigd!

 

Wat doen wij?
In ‘de Ontmoeting’ wordt in twee leeftijdsgroepen (onderbouw en bovenbouw) het programma ‘Vertel het maar’ gevolgd. In deze methode worden Bijbelse thema’s uitgewerkt in vertellingen, liedjes, opdrachten, toneelstukjes, werkjes en kleurplaten. Doordat de uitwerking is afgestemd op de twee genoemde leeftijdniveaus, sluit het programma uitstekend aan op de belevingswereld van ieder deelnemend kind. Met plezier nemen de kinderen deel!

Hoe is de kindernevendienst georganiseerd?
De kinderen gaan eerst met hun ouder(s) of begeleiders mee naar de kerk en maken zo het eerste deel van de kerkdienst mee. Daarna vertrekken ze op aangeven van de voorganger met de leiding naar het gebouw ‘De Ontmoeting’ naast de kerk. Na afloop van de dienst kunnen de kinderen hier weer worden opgehaald. Kinderen hoeven niet van tevoren worden aangemeld en ook gastkinderen zijn van harte welkom!
De leiding wacht voor de start van de kerkdienst op kinderen die zonder ouder(s) of begeleider(s) komen.

Wanneer is er kindernevendienst?
De kindernevendienst vindt ’s morgens plaats tijdens de kerkdienst in Oldemarkt. Let op: In de zomer is er tijdens de schoolvakantie geen dienst en ook is er geen dienst op eerste Paasdag, eerste Pinksterdag en op eerste en tweede Kerstdag.

Andere activiteiten
In september wordt deel genomen aan de startdienst. Deze wordt in samenwerking met de Christelijke basisschool ‘De Ark’ en de Gereformeerde Gemeente georganiseerd. De startdienst vormt ook de start van de zondagsschool na de zomervakantie. Daarnaast wordt 5 à 6 keer per jaar meegewerkt aan de organisatie van de gezinsdiensten, wordt met Kerst iets ingestudeerd voor de Kerstviering, wordt met Pasen een Paasmaaltijd gehouden en wordt het jaar afgesloten met een ontspannend uitje. En op verzoek wordt ook meegewerkt aan andere activiteiten of diensten!

De leiding
De leiding bestaat uit de volgende personen:
Janine Damhuis, Riane Schoonhoven, Jennie Stegink, Annie Prins,
Henriëtte Jans, Daniël Oord, Jan Oosterveld en Aly van Veen.
Mocht u interesse hebben om een bijdrage te leveren aan de Zondagsschool op welke wijze dan ook, dan horen wij dat graag!

Zelfstandigheid
De zondagsschool is financieel zelfstandig. De kosten worden gedekt door de collecte tijdens de kindernevendiensten en door (indien nodig) in december van ieder jaar de gemeenteleden om een vrijwillige bijdrage te vragen. Tijdens de kerstviering van de zondagsschool staat bovendien een bus in de kerk waarin u een gift kunt doen. Draagt u ons werk een warm hart toe en kunt u iets missen, dan kunt u ook een bijdrage overmaken op rekening 3612.348.035 t.n.v. Zondagsschool Oldemarkt. U kunt ervan verzekerd zijn dat uw bijdrage, hoe klein ook, goed wordt besteed. Bij voorbaat hartelijk dank!

Contact!
Interesse? Kom vrijblijvend een kijkje nemen en doe mee! Vindt uw kind het een beetje eng, dan kunt u uiteraard als ouder/begeleider de eerste keer gerust erbij blijven. Voor vragen of informatie kunt u terecht bij Jan Oosterveld, email:  janenleonie@solcon.nl.