Genezings- en bemoedigingsdiensten

Genezings- en bemoedigingsdiensten Paasloo
In de hervormde gemeente Oldemarkt-Paasloo worden regelmatig diensten van Genezing en Bemoediging gehouden. Deze vinden in de regel plaats in het prachtige kerkje uit 1336 te Paasloo. De diensten worden  daar altijd op woensdag gehouden en beginnen om 19:30 uur.
Deze dienst staat in het teken van voorbede en zegening voor en van elkaar. Naast aanbidding in onze liederen hebt u in deze dienst ruim de gelegenheid om in de gemeenschap van broeders en zusters de relatie met God te verdiepen, persoonlijk gezegend te worden, voorbede te vragen en/of ziekenzalving te ontvangen. We geloven en hebben ervaren dat God nog steeds geneest, lichamelijk, psychisch, emotioneel.
In de tijd van de voorbede kunt u met u laten bidden door het gebedsteam. In het koor van de kerk staan gemeenteleden, waarvan wij geloven dat God hen in en voor deze dienst wil gebruiken. U bent vrij om naar voren te komen. Vertel rustig wat op uw hart ligt en zij zullen dan voor u bidden

 

De ziekenzalving vindt in de regel plaats door de predikant. De zalving is een bijzonder teken van de Tegenwoordigheid van God Geest, zoals dat in Jakobus 5 wordt uiteengezet, vanuit een verlangen naar herstel.

 

Gelukkig zijn er steeds meer gemeenten die deze bediening weer in ere herstellen, maar het gebeurt lang niet overal. Het is steeds weer bemoedigend om te horen hoe God bezig is met mensen en op een zegenende manier ook ingrijpt in mensenlevens!

 

Voor actuele gegevens en eventuele wijzigingen verwijzen wij u naar onze website www.hgop.nl. 

We hebben deze dienst inmiddels ook een keer op een zondagavond gehouden in Oldemarkt en dat zal in de toekomst weer gebeuren.
Welkom!