Koffieochtenden

De Koffieochtenden gaan uit van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente, en beginnen op de tweede woensdag van september.
Tot en met april is er dan elke tweede woensdag van de maand een koffieochtend in “De Landerijen”, vanaf tien uur tot half twaalf.

Iedereen van zestig jaar en ouder mag deze ochtend bezoeken. We beginnen met Koffie/thee, waarna er tijd is voor een Bijbbellezing, meditatie en gebed.

 

De eerste ochtend van het seizoen wordt verzorgd door één van de predikanten.

De andere worden ingevuld door een spreker of spreekster. Het onderwerp van een ochtend heeft altijd een kerkelijk of actueel thema.

De koffieochtend van de December wordt verzorgd door de organisatie en heeft als thema “Advent”.

 

In Januari hbben we de “Nieuwjaars-koffie ochtend”, met spel, zingen, een quizz en een drankje: fris, een advocaatje en een wijntje.

In april is dan de afsluiting van het winterseizoen, wat we doen met gezamenlijke broodmaaltijd.