Contactpersonen

Contactpersonen Nederlands Hervormde Gemeente Oldemarkt-Paasloo

Postadres
Hervormde Gemeente Oldemarkt-Paasloo
Marktplein 9
8375 AZ Oldemarkt

Bezoekadres Kerkelijkbureau
Marktplein 9
Openingstijden: op afspraak via scriba
8375 AZ Oldemarkt
tel. (0561) 451924
e-mail: scriba@hgop.nl

Voorganger
Ds. Jans
Marktplein 6
8375 AZ  Oldemarkt
tel (0561) 750902
e-mail: Ds.jans@hgop.nl

Kerkelijk Werker
Mevr. Heidi Kramer – De Jong
Wooldhof 7
8302 KC  Emmeloord
tel (0527) 613766
e-mail: heidi.kramer@hgop.nl

Begraafplaats Paasloo
Mevr. Kroes
tel. (0561) 452010
e-mail: koster.oldemarkt@hgop.nl

Koster Oldemarkt
Mevr. Bootsma
tel. (0561)850775
e-mail: koster.oldemarkt@hgop.nl

Koster Paasloo
Fam. J.A. van der Veen-Pen
tel. (0561) 451685

Voorzitter Kerkenraad
Peter de Graaf
p/a Marktplein 9, 8375 AZ Oldemarkt
tel (0561) 452691
e-mail: pdegraaf@hgop.nl

Vice-Voorzitter Kerkenraad:
Ds. Jans
Marktplein 6
8375 AZ  Oldemarkt
tel (0561) 750902
e-mail: Ds.jans@hgop.nl

Scriba
Mevr. J. Pen
p/a Marktplein 9, 8375 AZ Oldemarkt
tel. (0561) 452332
e-mail: scriba@hgop.nl

Voorzitter College van Kerkrentmeesters
Geert de Boer
p/a Marktplein 9, 8375 AZ Oldemarkt

Secretaris College van Kerkrentmeesters
A. de Vent-Oosterkamp
p/a Marktplein 9, 8375 AZ Oldemarkt
e-mail: Kerkrentmeesters@hgop.nl

Voorzitter Diaconie
Mijntje Veenstra
p/a Marktplein 9, 8375 AZ Oldemarkt

Secretaris Diaconie
Mevr. M. Weemstra-Otten
p/a Marktplein 9, 8375 AZ Oldemarkt

Kerkklanken
Mevr. M. Veenstra-Blaauw
Tel:  (0561) 451394
Email: kerkklanken@hgop.nl
of per post: Kruistraat 43, Oldemarkt

Zondagsnieuws
Mevr. J. Pen-Smit
Tel: (0561) 452332
Of
Mevr. M. de Graaf-de Vries
Tel: (0561) 452691
Email: scriba@hgop.nl

Website
Dhr. P. de Graaf
Tel: (0561) 452691
Email: pdegraaf@hgop.nl

Stencilwerk
Dhr. B. Pereboom
Tel: (0561)452180

Kinderoppas
Fam. J.A. van der Veen-Pen
tel: (0561) 451685

Tienerdiensten
Mevr. H. Boltjes (jeugdouderling)
Tel: (0561) 452206

Sing-inn’s
Mevr. H. Boltjes (jeugdouderling)
tel: (0561) 452206

Gezinsdiensten
Mevr. J. Damhuis-Buijert
Tel: (0561) 850366

Diensten van genezing en bemoediging
Mevr. G. Wicherson-van der Veen
Tel: 0561-452336

 

Autodienst
Mevr. T. Farnholt-Kruidhof
Tel: 0561-452876

Nacht van Gebed
Mevr. P. van Eijck-Kraak
tel: (0561) 451343

Gemeente-Groei-Groepen
Ds. E.H. Jans
tel: (0561) 750902
email: ds.jans@hgop.nl
of
Dhr. H. Oosterveld
tel: (0561) 475409

Mannengroep
Dhr. G.  Huisman
tel: (0561) 451595

Cathechisatie
Ds. E.H.Jans
tel: (0561) 750902
email: ds.jans@hgop.nl
of
Mevr. H. Kramer-de Jong
tel:(0527) 613766

Rock Solid/Solid Friends
Mevr. H. Boltjes (jeugdouderling)
Tel: (0561) 452206

Meisjesclub Ossenzijl ‘Dorcas’
Mevr. N. Nijholt-Dotinga
Tel: (0561) 477410

Israëlwerkgroep
Mevr. J. Bouwer-Muis
Tel: (0561) 452171

Koffieochtenden
Mevr. L. Jongschaap
tjongschaap@hetnet.nl

Collectebonnen
Dhr. J. Muis
Tel: (0561) 451713