Kerkelijk nieuws voor zondag 15 juli 2018

Kerkdiensten zondag 15 juli 2018

Oldemarkt: 9.30 uur Ds. E.H. Jans. Afscheid kinderen KND.

Collectes: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen

Kinderoppas: Geraldine Buijert en Linde de Graaf.

Beamer: Remco Trox.

 

BBQ

Na afloop van de dienst bent u vandaag van harte uitgenodigd voor koffie/thee in de Ontmoeting en daarna is er een barbecue.

 

Ark Mission Vakantiebijbelgids

Het is weer zomer! Er is daglicht in overvloed en de natuur om ons heen staat in volle bloei. In de vakantie mogen we extra de tijd nemen om hier met volle teugen van te genieten. De vakantiebijbelgids helpt daarbij met Bijbelteksten en overdenkingen die te maken hebben met Gods aanwezigheid in de schepping. Na afloop van de dienst worden de vakantiebijbelgidsen bij de uitgang verstrekt.

 

Kerkdiensten zondag 22 juli 2018

Paasloo:    9.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong, Emmeloord.

Collectes: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Eigen Jeugdwerk.

Kinderoppas: Deborah Harteveld en Caitlyn Tietema.

 

Pastoraat

Mw. Braad heeft een operatie aan haar heup ondergaan. De operatie is goed gegaan en ze wacht op een plekje voor revalidatie.

De operatie bij Edwin Pen is goed geslaagd en hij mocht een dag later weer naar huis. Het is nu wachten op de uitslag.

Dhr. Muis is afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis i.v.m. hartklachten. Waarschijnlijk mocht hij voor het weekend weer naar huis.

 

Ophaallijst

Voor vervoer naar de kerk graag uiterlijk drie dagen van tevoren

bellen als u van deze dienst gebruik wilt maken.

22 juli    Arjen Jansons        0521-522090

29 juli    Peter Dekker          0561 -451538

 

Geen zondagsnieuws in vakantieperiode

Vanaf volgende week zal er gedurende vijf weken geen Zondagsnieuws worden uitgedeeld voorafgaand aan de dienst. Zo hebben onze scriba’s, stencilaars en andere vrijwilligers ook een periode van vakantie. Het eerstvolgende Zondagsnieuws verschijnt weer op zondag 2 september. Voor de kerkdiensten verwijzen wij u graag naar Kerkklanken, het zondagsnieuws van volgende week of de website www.hgop.nl.

 

Zomerzondagsschool

Ook dit jaar zijn er weer vrijwilligers gevonden voor de zomerzondagsschool tijdens de schoolvakantie. Daar zijn we erg blij mee. Het rooster is als volgt:

22 juli             Janine

29 juli             Sonja

5 augustus       Gea

12 augustus     Deborah

19 augustus     Deborah

26 augustus     Gea

2 september     Alike

 

Belangrijk bericht: AVG-HGOP

Beste gemeenteleden, Zoals jullie weten is er een commissie opgericht om alles voor de gemeente rondom de nieuwe privacy wet (AVG) zo goed mogelijk te regelen. Eén van de belangrijkste punten is het privacy-statement die iedere organisatie moet opstellen en waarin staat wat er met persoonlijke gegevens gebeurd. In de laatste kerkenraadsvergadering is het privacy-statement voor onze gemeente goedgekeurd en daarna gepubliceerd op de website www.hgop.nl. Dit document kan ook bij de scriba worden aangevraagd: u krijgt dan een versie op papier. Jaarlijks wordt bekeken of het document nog actueel en werkbaar is. Meer informatie volgt in de volgende Kerkklanken.

 

World Servants-reis Alike

Nog een paar dagen en dan is het voor mij zover. Ik vertrek zaterdag 21 juli naar  Nyarushishi | Rwanda (RW118) en hoop op zaterdag 11 augustus weer te landen in Nederland. We gaan daar een kleuterschool bouwen. Ik wil u bedanken voor alle steun die ik heb gekregen van u. De reis is te volgen. Als er nieuws is over mijn project, dan is dat te zien op volg.ws/RW118. Alle berichten worden ook gedeeld op Facebook en andere social media. 

Daarnaast is het ook nog mogelijk om groetjes te doen via de website. Via https://www.worldservants.nl/is het voor thuisblijvers mogelijk om de groeten te doen. Op de startpagina van de website vind je, wanneer het project (RW118) onderweg is, een knop ‘Leef mee met …’. Hier kunt u mijn naam, uw eigen naam en een bericht schrijven naar mij. Deze berichten zijn super leuk om te ontvangen op project en hoop er natuurlijk een paar te ontvangen.

Groet Alike

 

Zomerzangavonden

Ook dit jaar organiseert de Sing In groep weer een aantal zomerzangavonden op drie zondagavonden. De data zijn 8 juli, 12 augustus en 9 september (elke 2e zondag van de maand) in de Grote Kerk in Steenwijk.                                                                                                    Vanaf 18.30 uur starten we met koffie, thee of limonade waarna we om 19.00 uur met elkaar gaan zingen.                                                                                                                De zangdienst is een zogenaamde (RUM ) ‘Roept U Maar’ dienst. De Sing In groep heeft een eigen bundel samengesteld van 120 liederen variërend van Johannes de Heer liederen, liederen uit de Evangelische liedbundel, Opwekkingsliederen en andere eigentijdse en/of populaire liederen. U kunt zelf een keuze maken welk lied we gaan zingen. Er zitten ongetwijfeld een aantal liederen tussen die u aanspreken. De begeleiding van de liederen bestaat uit leden van de Sing In groep bestaande uit keyboard, gitaar, fluit en 3 of 4 zangers en zangeressen. Iedereen is van harte welkom op deze zomerzangavonden om samen met anderen  een van uw populaire liederen te zingen.

 

Agenda

Dinsdag 17 juli: Vergadering College van Kerkrentmeesters. Aanvang 20.00 uur in de Ontmoeting.

Woensdag 18 juli: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

 

 

Dit bericht is geplaatst in Berichten met de tags . Bookmark de permalink.