Liturgie zondag 15 juli 2018

EffE OPLADEN… …BIJ DE HEER!’

 

Hartelijk welkom in deze dienst die in het teken staat van het afscheid van de oudste groep kinderen van de zondagsschool en voor verschillende overgangen staan in hun leven: Niet alleen afscheid van de zondagsschool, maar ook de overgang naar een andere (middelbare) school. Maar ze worden ook verwelkomd, door ons en door de tienerdienst. We richten in deze dienst als het ware een gedenksteen op om deze overgang te markeren…

De Zondagsschool neemt dit jaar afscheid van Evelijne Boogaard, Sem Oosterveld en Joran Spijker

 

Welkom & Mededelingen

 

Zingen: Psalm 146a: 1 & 3


 

Bemoediging & Groet, beantwoord met het Klein Gloria (Lied 195)

 

Zingen: Lied 84 


 

Gebed & Geboden

 

Zingen: Lied 14, Opwekking kids

Refrein:

Onder, boven, voor en achter,

God is altijd bij mij.

Onder, boven, voor en achter,

God is om mij heen.

 

Al vlieg ik met het vliegtuig naar een heel ver land

of vaar ik naar een eiland met een prachtig strand.

Al loop ik naar de buurvrouw aan de overkant;

ik ben nooit in mijn eentje, want…

(Refrein)

 

Al ga ik naar mijn oma met de trein en bus

of speel ik op het schoolplein met mijn broer en zus.

Al loop ik voor mijn moeder naar de brievenbus;

God is altijd bij mij, dus…

(Refrein)

 

Afscheid van de zondagsschool & welkom…ook bij de tienerdienst


 

Wij zingen hen toe: Ga met God (Lied 416)


 

Dankgebed & gebed om Gods Woord te verstaan

 

De jongste groep gaan naar hun eigen samenkomst.

Wij  zingen:

Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.

Dat licht vertelt ons iets van God, op Hem zijn wij gericht.

 

Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt

ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

 

Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal

Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal!

 

Eerste lezing: Marcus 6:30-31, de leerlingen moeten ‘effe opladen’,

 

Tweede lezing: Marcus 1:32-34, Jezus moet ‘effe opladen’

 

Preek: ‘Effe opladen…in de Heer!’

 

Zingen: Lied 653: 1, 2, 5 & 6


             


  Dankgebed, voorbede en een gezamenlijk Onze Vader

 

  Inzameling van de gaven


 

Slotlied (staande): Lied 15a

 

Heenzending en zegen, beantwoord met lied 425

 

 

Dit bericht is geplaatst in Berichten met de tags . Bookmark de permalink.