Nieuws voor 24 en 25 december

Kerkdiensten zondag 24 december 2017 4e advent

Dienst in Paasloo om 09.30 uur. Voorganger zal zijn ds. E.H. Jans. Er is geen zondagsschool vanochtend.

Collecten: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen.

Kinderoppas: Antje de Boer en Marije Pen.

Zondagavond 24 december a.s. (kerstavond) houdt zondagsschool “’t Scheepke onder Jezus’ hoede” de kerstviering. Aanvang 18.30 uur.
In deze viering willen we erbij stilstaan dat Kerst veel meer is dan een feest van lichtjes, kerstbomen en chocolade. Wat dan?? U bent van harte uitgenodigd om dit samen met ons te ontdekken. We gaan veel zingen en kijken en luisteren naar het kerstverhaal.
Dit jaar komen we niet met de kerstlijstcollecte bij u langs de deur. Vanaf 3 december zal er een collectebus in de kerk in Oldemarkt komen te staan waarin u een vrijwillige bijdrage kunt doen zodat we dit kerstfeest kunnen financieren. Het is ook mogelijk om uw bijdrage over te maken op rekeningnummer NL59RABO0361246587 t.n.v. zondagsschool. Alvast bedankt!
Wij hopen u op kerstavond in de N.H. kerk te mogen ontmoeten!
Vriendelijke groeten, kinderen en leiding zondagsschool “’t Scheepke onder Jezus’ hoede”

Om 22.00 uur is er de traditionele kerstnachtdienst. Dit jaar is er medewerking van Tehilla uit Emmeloord en onze voorganger is mevrouw H. Kramer-de Jong.

Beamer (kerstfeest zondagsschool en kerstnachtdienst): Sjaco/Aron Bouwer

 

4e advent

De vierde kaars wordt aangestoken door Elianne de Graaf.

We zingen:      God heeft iets nieuws bedacht, Hij heeft het zelf verzonnen.

Heb je het niet gemerkt? Het is al lang begonnen.

Zacharias, luister goed, dit nieuws is niet gewoon:

Jij en je vrouw Elisabeth krijgen straks een zoon.

Noem hem Johannes, ‘God is goed’, want Hij is heel speciaal.

Met hem begint een nieuwe tijd. Een wondermooi verhaal.

Dag Maria, wees niet bang, God stuurt jou een bericht.

Jij wordt de moeder van zijn Zoon, de drager van het licht.

Zijn naam zal daarom Jezus zijn, Hij die de mensen redt.

Al heel gauw zul je zwanger zijn, net als Elisabeth.

Dag Maria, wat een eer, kom binnen, welkom hier.

Het kindje in mijn buik springt op en trappelt van plezier.

Elisabet, ik ben zo blij, God is in ons aan ’t werk

Gewone mensen maakt hij rijk de zwakken maakt hij sterk.

 

Hier zijn we dan, Elisabet, van harte met je zoon.

Hij zal wel heten naar je man, zo gaat dat hier gewoon.

Maar Zacharias schrijft iets op, want praten kan hij niet.

Hij schrijft “Johannes is zijn naam” en dan zingt hij een lied.

 

Tijdens de viering van de zondagsschool wordt de vijfde kaars aangestoken door Jos Raafs en zingen we ook het laatste couplet van het stapellied:

Alle eer aan onze God en vrede, deze nacht.

Kom herders, zoek het koningskind, zo anders dan je dacht:

een voerbak met een baby’tje, in doeken, en niets meer.

Toch zal Hij eens de redder zijn, Christus, onze Heer.

Kerkdiensten 25 december 2017 Eerste Kerstdag

We vieren de geboorte van onze Heiland tijdens een dienst in Oldemarkt. Aanvang van de dienst is 09.30 uur en onze voorganger is ds. E.H. Jans.

Collectes: 1e Kinderen in de knel, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Instandhouding gebouwen.

Kinderoppas: Ina v/d Weerd en Rosalie Jans.

Beamer: Sjaco/Aron Bouwer

Collecte 25 december 2017: Kinderen in de knel
Kinderen zijn kwetsbaar. Helaas worden zij maar al te vaak misbruikt of aan hun lot overgelaten. Kerk in Actie bestrijdt kinderarbeid en uitbuiting van kinderen en geeft straatkinderen, werkende kinderen, oorlogskinderen, gehandicapte en misbruikte kinderen de kans kind te zijn.

Kerkdiensten zondag 31 december 2017, Oudejaarsdag

’s Morgens is er om 09.30 uur dienst in Paasloo. De dienst staat onder leiding van ds. Jans.

Collectes: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Eindejaarscollecte.

Kinderoppas:

’s Avonds is er een gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk. De dienst begint om 19.00 uur en ds. Jans zal voorgaan.

Kerkdiensten zondag 7 januari 2018

Deze eerste zondag van het nieuwe jaar is er een gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk. De dienst begint om 09.30 uur. In diverse publicaties staat vermeld dat er om 09.30 uur koffie is en de dienst om 10.00 uur begint. Dit is onjuist. Na afloop van de dienst bent u van harte welkom in ’t Achterhuus voor een kopje koffie, thee of fris.

Collectes: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen.

Bij het ter perse gaan van dit GZB was het oppasrooster nog niet bekend. Dit zal t.z.t. op het zondagsnieuws worden vermeld en ook krijgen de oppassers nog een nieuw rooster via de mail.

Jubilea

Op donderdag 28 december zijn dhr. en mevr. Poelsema-Muis te Oldemarkt, 50 jaar getrouwd. We hen van harte met dit jubileum en wensen hen Gods zegen toe.

Pastoraat

Trijntje de Jonge heeft te kampen met hartritmestoornissen en heeft een aantal onderzoeken ondergaan. Inmiddels is zij op therapeutische basis weer aan het werk.

Mevr. Doeve heeft 2 weken geleden een heupoperatie ondergaan.

Dhr. Tjeerd de Boer is afgelopen week opgenomen i.v.m. een TIA. Hij heeft diverse onderzoeken ondergaan en hopelijk mag hij dit weekend nog naar huis.

We wensen alle zieken Gods nabijheid toe.

Redactie Kerkklanken

Als dank is er een mooi kerststuk gebracht bij Annie Prins en Klaasje Bosscha. Zij hebben jarenlang veel werk verzet bij de opmaak van de kerkklanken en wij willen hun hier heel hartelijk voor bedanken. Wij zijn ook blij dat er twee personen bereid zijn om dit werk over te nemen, namelijk: Deborah Harteveld en Grietje Bakker. Namens de redactiecommissie, Mijntje Veenstra-Blaauw.

!!!Oppas!!!

Omdat er komend jaar een aantal oppassers mee stoppen zijn we dringend op zoek naar nieuwe mensen die af en toe een keer willen oppassen op zondagochtend. Ben u vader, moeder, opa, oma, tiener of lijkt het u gewoon leuk om op te passen, graag melden bij Johannes van der Veen, 0561 451685 of 06 42215305.

Ophaallijst
Voor vervoer naar de kerk graag uiterlijk drie dagen van tevoren bellen als u van deze dienst gebruik wilt maken.

24 dec.   Arie Threels                0561 – 450886

31 dec.   Kees Weemstra          0561 – 451898

7 jan.      Fam. Kooij                 0561 – 451964

14 jan.    Ria Kroes                   0561 – 452010

21 jan.    Miep Weemstra          0561 – 451898

28 jan.    Arjen Jansons             0521 – 522090

 

Agenda

Dinsdag 2 januari: GGG Ossenzijl: Bij mevr. Ram aan de Lageweg 16 te Ossenzijl. Aanvang 20.00 uur.

Donderdag 4 januari: Mannengroep bij Jan Oosterveld. Aanvang 20.00 uur.

Dinsdag 9 januari: Vergadering college van kerkrentmeesters. Aanvang 20.00 uur in de Ontmoeting.

Woensdag 10 januari: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

 

 

Dit bericht is geplaatst in Berichten met de tags . Bookmark de permalink.